De woning

Familierecht

De Notariswinkel beschikt over deskundigheid op het gebied van het familierecht. Dit grote gebied kan worden verdeeld in vier afzonderlijke delen die hieronder worden toegelicht:

Testamenten, samenlevingscontracten, huwelijkse voorwaarden en voogdijbeschikkingen kunnen worden opgesteld voor alleenstaanden, samenwonenden en gehuwden. Wij kennen de mogelijkheden als het gaat om:

 • Het apart houden of juist laten samengaan van uw bezittingen met die van een partner;
 • De overgang bij uw overlijden van uw bezittingen op uw erfgenamen;
 • Uw pensioenrechten;
 • Het gezag over uw kinderen;
 • De juridische verhouding tot uw ex-partner.

Als u te maken krijgt met het overlijden van een familielid, partner of bekende kunt u bij de Notariswinkel terecht voor:

 • een verklaring van erfrecht, waarin wordt weergegeven dat uit onderzoek bij het Centraal Testamentenregister en de gegevens bij de Burgerlijke Stand is gebleken wie erfgenaam is, zodat deze persoon bijvoorbeeld over de bankrekeningen van de overledene kan beschikken;
 • het verzorgen van de met het overlijden samenhangende belastingaangiften;
 • de verdeling van de nalatenschap.

U kunt bij de Notariswinkel terecht voor:

 • Het opstellen van een scheidingsconvenant waarin afspraken worden gemaakt over de verdeling van uw gemeenschappelijke goederen, uw alimentatie en de verdeling van uw pensioenrechten;
 • Het opstellen van een ouderschapsplan over de omgang met uw minderjarige kinderen;
 • De verdeling van gemeenschappelijke goederen na de verbreking van uw relatie;
 • De afwikkeling van uw samenlevingscontract of huwelijksvoorwaarden.

Als bij het EPN aangesloten estate-planner is mevrouw mr Marianne Heuvelmans, als notaris werkzaam bij de Notariswinkel, in staat om u te adviseren over de mogelijke wijzen van belastingbesparing bij de overgang van uw vermogen op uw erfgenamen.