Korting

Als een klant opdracht geeft voor meerdere akten zijn er kortingen mogelijk. Dat is bijvoorbeeld het geval als naast de overdracht van een huis ook een hypotheek wordt afgesloten. Of als twee personen bij de aankoop van een huis ook direct een samenlevingsovereenkomst willen laten maken. Of als men bij een hypotheekverhoging ook testamenten wil laten opmaken.

Betalen

Als er bij een akte sprake is van een koopsom, ontvangt u eerst een nota van afrekening. Het verschuldigde bedrag (waaronder de kosten) moet in dat geval vóór de ondertekening van de akte zijn betaald. Bij andere akten wordt de rekening pas bij de ondertekening afgegeven of met de afschriften meegestuurd. Er geldt dan een betalingstermijn van 14 dagen. Als er al een voorschot is betaald, wordt dat bedrag verrekend met de eindafrekening.

Tarieven

De kosten die de Notariswinkel in rekening brengt zijn afhankelijk van de planning van het werk. In geval van spoed (dat wil zeggen als de stukken een week voor ondertekening nog niet compleet zijn) wordt een opslag in rekening gebracht. U kunt ons telefonisch verzoeken om een precieze opgave of u kunt gebruik maken van de mogelijkheid op deze site online een offerte aan te vragen.