De Notariswinkel afwikkeling nalatenschappen

 

Als u te maken krijgt met het overlijden van een familielid, partner of bekende kunt u bij de Notariswinkel terecht voor:

  • een verklaring van erfrecht, waarin wordt weergegeven dat uit onderzoek bij het Centraal Testamentenregister en de gegevens bij de Burgerlijke Stand is gebleken wie erfgenaam is, zodat deze persoon bijvoorbeeld over de bankrekeningen van de overledene kan beschikken;
  • het verzorgen van de met het overlijden samenhangende belastingaangiften;
  • de verdeling van de nalatenschap.