De Notariswinkel diverse akten

 

Testamenten, samenlevingscontracten, huwelijkse voorwaarden en voogdijbeschikkingen kunnen worden opgesteld voor alleenstaanden, samenwonenden en gehuwden. Wij kennen de mogelijkheden als het gaat om:

  • Het apart houden of juist laten samengaan van uw bezittingen met die van een partner;
  • De overgang bij uw overlijden van uw bezittingen op uw erfgenamen;
  • Uw pensioenrechten;
  • Het gezag over uw kinderen;
  • De juridische verhouding tot uw ex-partner.