De Notariswinkel tweetrapstestament


Bent u getrouwd of samenwonend en hebt u kinderen?
En is uw nalatenschap kleiner dan € 600.000,00?

Dan doet u er misschien goed aan een testament te maken (of uw bestaande testament aan te passen) waarmee bij overlijden van een van de partners, de langstlevende en de kinderen geen erfbelasting hoeven te betalen. In het testament wordt de langstlevende enig erfgenaam, de kinderen worden onterfd. Aan de kinderen kan eventueel wel een legaat worden gemaakt van het van erfbelasting vrijgestelde bedrag van

€ 20.371,00 (tarief 2018) per kind, eventueel met een samengestelde rente van 6 % per jaar (in 10 jaar verdubbelt de vordering daardoor bijna).

In het testament wordt bepaald dat al wat de langstlevende overhoudt van het vermogen dat hij/zij van de eerst overleden partner heeft verkregen, alsnog naar de kinderen gaat. Bij het overlijden van de langstlevende rekenen de kinderen af over twee nalatenschappen.

Voordelen

  • geen beslag op geldmiddelen van de langstlevende na overlijden partner;
  • geen rentebetaling aan belastingdienst of rentederving over afgedragen belastingbedrag.


De langstlevende kan door middel van schenkingen aan de kinderen het vermogen alsnog verkleinen wat tot vermindering van erfbelasting leidt.

Als bij het eerste overlijden het van erfbelasting vrijgestelde bedrag aan de kinderen wordt schuldig erkend, kan door oprenting van de vordering van de kinderen het vermogen van de langstlevende worden uitgehold, zodat bij het overlijden van de langstlevende zelf minder erfbelasting verschuldigd wordt.

Tip

Maak ook een legaat aan de kleinkinderen van ieder het van erfbelasting vrijgestelde bedrag. Voeg er eventueel aan toe dat dit bedoeld is voor studie of aankoop woning en stel het eventueel onder bewind van de

ouder(s) van het kind tot 25 jaar.