De Notariswinkel tarieven, betalen, korting

 

De kosten die de Notariswinkel in rekening brengt zijn afhankelijk van het werk aan het dossier en het risico dat met het geldelijke belang van het dossier samenhangt. Bij een hogere koopsom zijn de notariskosten hoger. Dat geldt ook voor de hypotheekakte. Hieronder staan een aantal voorbeelden van de kosten die gelden bij de combinatie van overdracht en hypotheek. Voor uw eigen situatie kunt u ons telefonisch verzoeken om een precieze opgave of u kunt gebruik maken van de mogelijkheid op deze site online een offerte aan te vragen.


Betalen

Als er bij een akte sprake is van een koopsom, ontvangt u eerst een nota van afrekening. Het verschuldigde bedrag (waaronder de kosten) moet in dat geval vóór de ondertekening van de akte zijn betaald. Bij andere akten wordt de rekening pas bij de ondertekening afgegeven of met de afschriften meegestuurd. Er geldt dan een betalingstermijn van 14 dagen. Als er al een voorschot is betaald, wordt dat bedrag verrekend met de eindafrekening.

 

Korting
Als een klant opdracht geeft voor meerdere akten zijn er kortingen mogelijk. Dat is bijvoorbeeld het geval als naast de overdracht van een huis ook een hypotheek wordt afgesloten. Of als twee personen bij de aankoop van een huis ook direct een samenlevingsovereenkomst willen laten maken. Of als men bij een hypotheekverhoging ook testamenten wil laten opmaken.