De Zaak

 

start onderneming

Bent u een startende ondernemer, dan kunt u bij de Notariswinkel terecht voor advies over de vorm waarin u uw onderneming kunt drijven. Belangrijk voor het maken van een goede keuze is met name hoe u kunt voorkomen dat u onnodige risico´s loopt en welke vorm voor u de meest gunstige fiscale gevolgen heeft.

 

samenwerking, fusie, beëindiging, opvolging
Gaat u een samenwerking aan met een andere ondernemer, dan kunnen wij u behulpzaam zijn bij het gestalte geven aan die samenwerking. Wenst u uw onderneming te beëindigen, dan verzorgen wij – waar mogelijk in samenspraak met uw financieel adviseur – ook de bedrijfsopvolging.