Disclaimer

 

De website van De Notariswinkel is bedoeld voor cliënten en andere belangstellenden. Ons streven, is onze klanten zo goed mogelijk te informeren en van advies te voorzien. Onze website en digitale producten zijn met de uiterste zorg samengesteld. Onze folders zijn door de KNB (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie) opgesteld.

 

Ondanks dat deze site met zorg is gemaakt door De Notariswinkel kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor onvolledigheid of onjuistheid van de gegevens, soms veranderende informatie, onveiligheid en/of aanwezigheid van virussen, noch voor de gevolgen daarvan.

Gebruik van deze website in welke vorm dan ook en het opvolgen van onze adviezen en diensten geschiedt dan ook altijd en volledig voor uw eigen rekening en risico.

 

De aansprakelijkheid van de notaris is beperkt tot het bedrag waarvoor de beroepsaansprakelijkheidverzekering in voorkomende gevallen de notaris aanspraak op uitkering geeft. Op de aansprakelijkheid zijn de algemene voorwaarden van toepassing, gedeponeerd bij de Kamers van Koophandel en de griffies van de rechtbanken.