De Notariswinkel - tarieven


Voor de meeste akten heeft de Notariswinkel een basistarief. Dat zijn de kosten die in rekening worden gebracht als voor de betreffende akte de gebruikelijke werkzaamheden worden verricht. Het voordeel daarvan is dat u van tevoren weet wat de akte zal kosten. Er kunnen echter omstandigheden zijn waardoor de Notariswinkel meer of zelfs veel meer tijd zal moeten besteden aan uw dossier dan waarin het standaardtarief voorziet. In dat geval maakt de Notariswinkel van tevoren een inschatting van tijd en kosten en bespreekt deze eerst met de klant. Korting
Als een klant opdracht geeft voor meerdere akten zijn er kortingen mogelijk. Dat is bijvoorbeeld het geval als naast de overdracht van een huis ook een hypotheek wordt afgesloten. Of als twee personen bij de aankoop van een huis ook direct een samenlevingsovereenkomst willen laten maken. Of als men bij een hypotheekverhoging ook testamenten wil laten opmaken. 

Als een ondernemer bij de omzetting van een eenmanszaak niet één maar twee BV´s gaat oprichten, wordt voor de tweede BV een lager tarief in rekening gebracht.