De woning

De Notaris = onafhankelijk

Wie een woning heeft gekocht, wordt eigenaar van die woning doordat een notariële akte wordt opgemaakt, die in de openbare registers van het kadaster wordt ingeschreven. Voor de verkoper van de woning is het van groot belang dat de betaling door de koper op correcte wijze plaatsvindt. En de koper wil eigenaar van de woning worden zonder dat deze woning nog tot onderpand dient voor schulden van de verkoper en zonder dat voor schulden van de verkoper beslag op de woning is gelegd. De functie van de notaris is om de verschillende belangen van de beide partijen zodanig bijeen te brengen, dat te allen tijde duidelijk is wie waar aan toe is. De notaris bewaakt het proces van overdracht als onafhankelijke derde partij.

De notariswinkel informeert

Naast de zekerheid van een correcte eigendomsoverdracht vinden wij het belangrijk de verkoper en koper goed te informeren over alle verdere gevolgen van de overdracht van de woning. Bijvoorbeeld op het gebied van de opstalverzekering, de mogelijke overgang van garanties (op de c.v., de keuken, kozijnen, betonreparaties enzovoorts), de rechten en plichten ten aanzien van de eigenaren van omringende percelen en dergelijke.